Другие камни

Інші камені :

Базальт (B) – магматична гірська порода вулканічного класу глибинності. Являє собою вулканічний аналог габро. Складається з основного плагіоклазу, моноклінного піроксену та вулканічного скла. У другорядних та акцесорних кількостях може містити олівін, базальтичну рогову обманку, магнетит, ільменіт.
Назва базальт походить від ефіопського «basal» – залізовмісний камінь. Зовнішньо базальт являє собою темну мікрозернисту до афанітової гірську породу

Вапняк (V) – осадова гірська порода карбонатного складу, яка може мати хемогенне, органогенне та змішане походження. Складається з кальциту та/або органічних решток кальцитового складу. До мінерального складу деяких вапняків у другорядних та акцесорних кількостях також можуть входити доломіт, глинясті мінерали, кварц, гіпс, пірит, лімоніт, вуглиста речовина.

Мармур (M) – метаморфічна гірська порода карбонатного складу, яка являє собою продукт перекристалізації вапняків та доломітів. Головні породоутворюючі мінерали мармуру – кальцит та доломіт. Відповідно, серед мармурів розрізняють кальцитові та доломітові різновиди. У другорядних та акцесорних кількостях до складу мармуру можуть входити кварц, польові шпати, гематит, лімоніт, пірит, графіт, органічна речовина та інші домішки, які по різному впливають на його якість. 

Пісковик (L) – осадова гірська порода уламкового походження. Складається з уламкових зерен піщаної розмірності (піску) та цементуючого матеріалу. Уламкові зерна, які складають більше 50% від загального об’єму породи, звичайно представлені найбільш стійкими до фізичного та хімічного вивітрювання мінералами. Внаслідок механічного руйнування під час переносу вони набувають характерної обкатаної або напівобкатаної форми, хоча можуть бути й гострокутними. Найбільш розповсюдженим серед уламкових зерен є кварц, інколи до нього також долучаються K-Na польовий шпат, кислий плагіоклаз та світла слюда.