Флюорит

Флюорит

В Україні виявлено два родовища флюориту: Покрово-Киреєвського в Донецькій області та Бахтинское у Вінницькій області. Покрово-Киреєвського родовище приурочено до зони зчленування докембрійських утворень Українського щита з карбонатно-теригенними відкладеннями Донецької западини. На глибинах 120-180 м виявлено три поклади флюоритових руд карбонатно-флюоритового типу. Протяжність покладів до 250 м при ширині 70-180 м, потужності від 4.4 до 70 м. Зміст флюориту в багатих рудах - 73.5-83.1%, в звичайних - 38-71% (в середньому 63.9%). Запаси (підтверджені) руди становить 1927 тис. Т. Родовище не розробляється через складних гідрогеологічних інженерно-геологічних умов експлуатації. В районі родовища виділено кілька перспективних ділянок з прогнозними ресурсами флюоритових руд 6.5 млн. Т з вмістом флюориту до 50-60%. Бахтинское родовище. На глибині 40-120 м в грубозернистих аркозових пісках виявлено флюоритового оруденение метасоматического генезису. На родовищі оконтурити дві субгоризонтальних поклади розміром 9.4 х 1.5 км і 3.5 х 4 км. Перша поклад складається з 14, а друга з 6 рудних тіл потужністю до 2 м, рідше до 5-8 м. Потужність порожніх прошарку - 0.5-4 м.Содержаніе флюориту коливається от11.1 до 40.8%, в среднем14-20%. Технологічний тип руд польовошпат-кварц-флюоритовий. Всі компоненти мають промисловий інтерес.

Важливе

Сторінка в розробці

Карта родовищ