Коростишівське родовище

Коростишівське родовище

 • Коростишівське родовище гранитів
 • Тоpгова назва:

GG – Korostyshivsky

 • Місцезнаходження

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -cm-
КОЛІРНІ, ТЕКСТУРНІ, ТОНОВИ РІЗНОВИДИ
GG Korostyshevsky-min
GG - Korostyshivsky
View More
 РОЗТАШУВАННЯ КАР’ЄРА НА КАРТІ
ОПИС, ПАРАМЕТРИ
 • Назва родовища (відповідно до Протоколу ДКЗ)

  Коростишівське родовище граніту.

 • Історія розвитку кар’єра

  Гранітні скелі й самі граніти, що виходять на денну поверхню в районі сучасного міста Коростишів, так чи інакше використовувалися у цьому місці ще з давніх часів. Розробка Коростишівського родовища граніту почалася в 1850 році. В кінці 19 століття Коростишів став важливим центром видобутку та обробки каменю. Після закінчення громадянської війни тут були створені дві каменярські артілі, в яких працювали 100 чоловік. Після початку індустріалізації СРСР потреба в будівельних матеріалах збільшилася, в 1935 році в кар’єрі працювали 200 чоловік.
  Після початку Великої Вітчизняної війни кар’єр припинив роботу. Під час німецької окупації (з 9 липня 1941 – до 28 грудня 1943) німці зробили спробу відновити роботу кар’єра. В кінці 1941 року в кар’єрі почала діяти підпільна комсомольська група, яку очолив 17-річний О. Г. Жиляєв. Підпільники вели організаторську роботу з місцевим населенням, перешкоджали вивозу молоді на роботи до Третього рейху, передавали радянським партизанам медикаменти, викрадений з кар’єру амонал і бікфордів шнур, а у вересні 1942 року випустили листівку. Після того, як в березні 1943 року німецькі спецслужби почали пошук підпілля, в травні 1943 року група перейшла на нелегальне становище і влилася до складу партизанського загону ім. Н. А. Щорса (командир загону – І. Цендровський). Після закінчення бойових дій в зв’язку з великими обсягами ремонтно-відновлювальних та будівельних робіт потреба в будівельних матеріалах збільшилася, і вже в серпні 1944 року кар’єр відновив роботу. Добутий в кар’єрі будівельний камінь використовувався, зокрема, для відновлення зруйнованого Києва. У 1953 році на базі кар’єра був створений гранітний завод, який спеціалізувався на виробництві облицювальних плит і архітектурно-будівельних виробів. В цілому, за радянських часів кар’єр був одним з найбільших підприємств міста.
  Геологорозвідувальні роботи вперше тут проведені були у 1951 році. Тоді було фактично засвідчена висока якість місцевого граніту і встановлена його придатність щодо використання для архітектурно-облицювальних виробів та як сировини на бут і щебінь. Протоколом УТКЗ від 06.03.1952 р., були затверджені запаси родовища – 947 тис. м3 (А+В+С1).
  У 1954 році був розвіданий північний фланг родовища де на площі 3,5 га було затверджено 1133,9 тис. м3 граніту (А+В+С1, протокол ТКЗ № 1210, від 28.09.1955 р.). У 1958 р. «Укргеолнеруд» було оформлено розділення родовища на 3 ділянки. На перший і другій затверджені запаси у 2695 тис. м3 (А+В+С1, Протокол ДКЗ СРСР № 2984 від 01.03.1960 р.). На ділянці № 3 нараховано було 8953 тис. м3. Та останні віднесені були до позабалансових, бо були розташовані у лісо-парковій зоні з видатним природним ландшафтом. А ділянки № 1 та № 2 розроблялися Коростишівським гранітним кар’єром Мінбудматеріалів УРСР на блоки, бут і щебінь.
  У 1966, 1969 рр. Укргеолбудм виконував у діючому кар’єрі експлуатаційну розвідку, спрямовану на всебічне дослідження тріщинуватості, з виділенням конкретних ділянок для видобування блоків. Загальна площа таких ділянок, на ділянці 1 і 2, склала 7 га, а запаси у їх межах – 3100 тис. м3. У 1981 р. на родовищі у межах гірничого відводу були переоцінені запаси на ділянках 1 та 2, які склали по А+В+С1 – 1733 тис. м3 гранітів (протокол Мінбудматеріалів № 630 від 30.09.1981 р., саме на блоки й облицювальні вироби).
  У 1985 р. виконані роботи по радіаційно-гігієнічній оцінці гранітів Коростишевського родовища, якими встановлено підвищену радіоактивність цих гранітів та віднесено їх до 2 класу за радіоактивністю (протокол «Мінстройматеріалів» № 770 від 26.12.85).
  Після проголошення незалежності України державне підприємство було перетворено у відкрите акціонерне товариство.
  Надалі, видобуток граніту було припинено, і кар’єри були затоплені.

 • Родовище знаходиться у північно-західній частині Українського докембрійського щита, де серед парагнейсів Тетерівської серії та пов’язаних з ними мігматитів широко розвинені рівномірнозернисті граніти Житомирського комплексу, що вкорінювалися тут близько двох млрд. років тому. Відклади Тетерівської серії інтенсивно дислоковані з утворенням складно-ізоклинального Кочеровського синклінорію, який простягнувся з півдня – південного заходу до Коростишева і далі, на північ, оконтурюючи зі сходу Коростенський плутон. У межах синклінорію присутні також і дещо відособлені масиви гранітів того ж Житомирського комплексу, які відрізняються більш крупнозернистою порфіроподібною структурою та одноманітні за внутрішньою будовою. Один з них, Коростишівський масив, линзоподібно-видовжений від міста Коростишів до села Стрижівка, і вміщує дане родовище.

 • Географічне положення

  Родовище знаходиться у Коростишівському районі Житомирської області на східній околиці міста Коростишів, на правому високому березі р. Тетерів.
  Геоморфологія району зумовлена дещо взгорбленою рівниною дніпровської льодовикової епохи, розсіченою яружно-балочною системою та річками басейну р. Тетерів. Долини річок часто тяжіють до зон розломів і тоді набувають вигляду каньйонів з крутими скелястими бортами. Коростишівське родовище знаходиться саме над таким каньйоном – на пагорбі правого борту долини р. Тетерів, яка тече у 20-30 м нижче в урвищі. Таке його положення зумовило значне стоншення осадового покрову (власне розкриву) або його повну відсутність, зі скелястими виходами гранітів на поверхню.
  Площа родовища – 7.00 га.

 • Географічні координати
 • Т.1
  Пн.ш 50°19’
  Сх.д 29°05’
  • Гідрологічна характеристика кар’єра і місцевості, прилеглої безпосередньо до кар’єру

   В гідрографічному відношенні родовище розміщене в басейні р. Тетерів.
   Оскільки родовище знаходиться на пагорбі над обривом, порівняно високо над річкою, тут мають значення лише води систем тріщин у гранітному масиві, та й ті, здебільшого, у вологі періоди року та під час злив. Середній водоприплив у кар’єр оцінюється у 658,2 м3/добу, а максимальний, під час злив, у 3553,4 м3/добу.

  • Під’їзні шляхи до кар’єру, транспортні магістралі, під’їзні залізничні колії, наявність найближчих залізничних вузлів і вантажно-розвантажувальної техніки

   Найближчий населений пункт – місто Коростишів, районний центр. Родовище розташоване на території з розвиненою комунікаційною системою. Через Коростишів проходить автомагістраль Київ-Житомир (від Києва – 105 км, від Житомира – 31 км.) та далі, на захід.

 • Група складності геологічної будови

  За умовами залягання та витриманості якості корисної копалини родовище відноситься до 1 групи (родовища простої геологічної будови).

 • Корисна копалина

  Представлена гранітами Житомирського комплексу не чітко порфіровидного обліку. Граніти однорідні, інколи з ледь помітною тіньовою орієнтацією структурно-текстурних елементів, загалом світло-сірі, сірі. Структура породи зумовлена великими, до 3 см, переважно ізометричними вкрапленнями світло-сірого мікрокліну, менше – олігоклазу, у дрібно-середньозернисту основну масу, складену зернами тих же польових шпатів, кварцом та біотитом (часто у скупченнях), зрідка із домішками мусковіту, ще рідше – рогової обманки. Акцесорні й рудні представлені апатитом, епідотом, цоїзитом, гранатом, ільменітом, магнетитом. Вторинні, переважно вздовж тріщин – хлоритом, серицитом, каолінітом. Середній речовинний склад гранітів родовища особливостей не виявляє, за винятком підвищеного вмісту торію, що і зумовлює підвищену їх радіоактивність.
  Колір породи зумовлюється світло-сірими польовими шпатами на тлі сірого кварцу й чорного біотиту. Структурно-кольоровий облік породи відзначається «м’якими» неконтрастними, як би розмазаними границями між польовошпатовими вкрапленнями і основною масою. Тож малюнок поверхні Коростишівського граніту – світлий, «м’якій, спокійний» і тим значно відрізняється від контрастного чорно-білого вигляду, наприклад Покостівського гранодіориту.
  Піддається усім видам механічної і термічної обробки, приймає полірування доброї якості. Граніт придатний для виробництва декоративних облицювальних виробів, бортового каменю, буту і щебню.
  Зустрічаються малопотужні жильні утворення аплітів та апліто-пегматоїдних гранітів, переважно більш лейкократових за речовинним складом.
  Гранітний масив у межах родовища характеризується дещо підвищеною тріщинуватістю, що тягло за собою зниження відсотку виходу блочної продукції. Тріщини на родовищі групуються у 4 системи.
  1. Поперечні субвертикальні, з досить широко варіюючими простяганнями, північний схід 15º-55º. Вони є найбільш поширеними, їх тут 38 % від усій маси тріщин.
  2. Поздовжні, також субвертикальні, з простяганням на північний захід 285º-330º. Таких – 32 %.
  3. Діагональні, з широкими варіаціями простягання від північного заходу на північний схід, з кутами падіння 40º-60º. Їх всього 28 %.
  4. Пластові. Їх дуже небагато, 2 %, можливо з причини ускладнення діагностики.
  Слід зазначити що гірський масив на родовищі вельми неоднорідний за щільністю тріщинуватості. Є ділянки, де тріщин дуже мало. Як зазначено, такі ділянки закартовані були під час робіт 1966-69 рр. Їх загальна площа підрахована у 7 га.
  Вихід блоків – 18,6%.

 • Обсяги затверджених запасів

  У відповідності до Протоколу ДКЗ СРСР № 2984 від 01.03.1960 р., запаси склали:
  А+В+С1 – 2695 тис. м3, С2 – 1135 тис. м3.

 • Обсяги запасів станом на 01.01.201_ р.

  А+В+С1 – 3045 тис. м3, в тому числі:
  А – 647 тис. м3, В – 579 тис. м3, С1 – 1819 тис. м3, крім того С2 – 1135 тис. м3.

 • Потужність розкривних відкладів

  У межах родовища осадові відклади були (до появи кар’єру) розвинені фрагментарно, у найбільший мірі ґрунтово-рослинний шар, до 0,3 м, різнозернисті делювіальні піски з гальками та навіть – з валунами гранітів (0-3 м). У східній частині родовища зустрічалися прошарки палеоторфу, до 1 м потужністю. Граніти зверху були вивітрілі, на глибину до 2 м (скельний розкрив). Нижче розвинені були граніти із слабким зачепленням вивітрюванням, до 4 м. Останні – вже є сировиною для буто-щебеневої продукції.

 • Назва каменю – петрографічне, власне, торгове.

  Петрографічне – граніт;
  Власне – «граніт Коростишівського родовища»;
  Торгова марка – не зареєстровано.

 • Фізико-механічні властивості
  Назва параметра Значення
  від – до
  Од.вим.
  Об’ємна маса 2.60 – 2.75 mt/m3
  Щільність 2.63 – 2.78 mt/m3
  Пористість 0.7 – 3.3 %
  Водопоглинання 0.1 – 0.4 %
  Межа міцності при стисканні у повітряно-сухому стані 88.8 – 133.6 MPa
  Межа міцності при стисканні у водонасиченому стані 71.9 – 116.7 MPa
  Коефіцієнт зниження міцності після насичення водою
  Коефіцієнт розм’якшення 0.8 – 0.96
  Межа міцності при стисканні після 50 циклів заморожування 64.5 – 102.8 MPa
  Втрата міцності після 50-ти циклів заморожування 0.8 – 22.1
  Коефіцієнт морозостійкості
  Марка морозостійкості
  Стираємість 0.15 – 3.0 g/cm2
  Сумарна питома активність природних радіонуклідів 153.7 – 962.4 Bq/kg
 • Мінеральний склад
 • Назва Значення %
  Мікроклін 28.1
  Плагіоклаз 32
  Кварц 28.1
  Біотит (з незначною домішкою мусковіту) 7.1
  Магнетит + гематит 0.6
  Ілменіт 0.3
  Апатит 0.3
  Рогова обманка, гранат, циркон, епідот, сфен Од.з.
  • Хімічений склад
  • SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO TiO2 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 в.п.п
   69.58 15.01 0.85 2.18 0.35 0.02 0.91 1.88 3.77 4.60 0.17 0.022 0.50
   • Клас радіаційної безпеки (будівельне застосування)

    Переважно 2 клас. Матеріали для будівництва промислових споруд і для дорожнього будівництва в межах населених пунктів.
    Але є ділянки як з 1 так і з 3 класами. Варіації радіоактивності у межах 153,7-962,4 Бк/кг.
    Середній їх розподіл такий: 1 клас – 11%, 2 клас – 70%, 3 клас – 19%. Розподіл гама-активності гранітів родовища виявляє дуже чітку бімодальність, з модами 423 та 717 Бк/кг, обидві у полі 2 класу. Подібна ж бімодальність виявляється й на двомірній гістограмі (U – Th, вміст у 10-4 % ).
    Тут стає очевидним, що:
    1. підвищена активність гранітів родовища зумовлена головним чином підвищеним вмістом торію.
    2. У полі вмістів U-Th граніти чітко розпадаються на 2 типи:
    а) з нормальним вмістом урану й порівняно невисоким вмістом торію та
    б) з низким вмістом урану та високим вмістом торію.
    3. Якщо радіоактивність першого типу ще можна пояснити U і Th здебільшого у складі слюди то природу високої торієвої активності другого типу – тільки присутністю у цих гранітах специфічних торій-вмисних акцесоріїв (можливо таким є ортит).
    4. За складом акцесоріїв і, як наслідок, за радіоактивністю, дане родовище представлене двома типами гранітів (зовні однакових). З причини того, що частина гранітів першого типу попадає у поле 1 класу активності, буде вельми актуальним проведення на родовищі додаткових картувальних робіт з просторовим розподілом гранітів по типам радіоактивності та з виділенням ділянок

 • Опис застосовуваних технологічних схем
 • Парк машин і устаткування
 • Наявність підготовленого персоналу (постійний, вахтовий метод)

  Ділянка не розробляється