Кривопустошанське родовище

Кривопустошанське родовище граніту

 • Кривопустошанське родовище червоних гранітів
 • Тоpгова назва:

GR – KRYVOPUSTOSHANSKY

 • Місцезнаходження

Родовище знаходиться у Братському районі Миколаївської області, проміж сіл Антонополь та Кудрявцево, та поряд із селом Крива Пустош

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -cm-
КОЛІРНІ, ТЕКСТУРНІ, ТОНОВИ РІЗНОВИДИ
GR Kryvopustoshansky-min
GR - Kryvopustoshansky
View More
 РОЗТАШУВАННЯ КАР’ЄРА НА КАРТІ 
ОПИС, ПАРАМЕТРИ
 • Назва родовища (відповідно до Протоколу ДКЗ)

  Кривопустошанське родовище граніту

 • Історія розвитку кар’єра

  У 1971-74 рр. у межах Братського району Миколаївської області на південному схилі Українського щита під керівництвом Шварца Г.А. – проводилося петролого-формаційне дослідження кристалічних докембрійських утворень регіону. Тоді біля села Крива Пустош було виявлено досить крупний масив гранітів кіровоградського типу. У 1978 р. на цьому масиві Загоном пошуків неметалів Причорноморської ГРЕ були виконані пошукові роботи щодо виявлення ділянок гранітів, придатних для облицювальних виробів. Саме тоді, у південно-східній частині зазначеного масиву, було виявлено Кривопустошанське родовище та оцінені його значні запаси – 26 млн. м3 за категорією С2 (не затверджувалися). Вже у статусі родовище даний об’єкт досліджувався починаючи з 1979 р.
  У 1979-84 рр. на родовищі Причорноморської ГРЕ проведено попередню розвідку (Островська І.А., 1984 р.). У 1990 р. Експедицією № 46 ДГП «Кіровгеологія» тут було поставлено детальну розвідку (Матвєєнко Б.Г., 1997 р.). За відсутністю фінансування роботу не було завершено і запаси гранітів родовища не були затверджені. На об’єкті, тим не менш, був виконаний повний комплекс досліджень, який дозволив характеризувати його як крупний і вельми привабливий об’єкт видобування якісного граніту для виготовлення моноблоків і облицювальних матеріалів. Розвідувальна мережа становила 100×100 м (запаси категорії С1) та 100×200 м (для категорії С2). Родовище розвідане до горизонту +70 м (на глибину 50 м від денної поверхні).

 • Кривопустошанське родовище розташоване в межах області розвинення Бузьких складчастих структур у південно-західній частині Українського кристалічного щита. Потужні процеси складкоутворення що відбувалися тут наприкінці архею та у ранньому протерозої, зпричинили інтенсивну деформацію та глибокі метаморфічні перетворення прадавніх архейських та ранньопротерозойських осадово-вулканогенних товщ. Головною структурою місцезнаходження родовища є Братський синклінорій, північно-західного простягання. Крила цього синклінорію у значній мірі ускладненні ізоклінальною складчастістю більш високих порядків, орієнтованих у цілому згідно з простяганням самого синклінорію, та чисельними розривними порушеннями. Основні події структуроутворення відбувалися тут у ранньому протерозої. Ці ж тектонічні процеси укупі з інтенсивним метаморфізмом, ультраметаморфізмом, спровокували появу гранітної магми та призвели до утворення масивів полінгенних гранітів та чорнокитів, а пізніше й алохтонних гранітів кіровоградського типу. Один з таких масивів, Антонополський, біля села Крива Пустош, власне і включає Кривопустошанське родовище у своїй південно-східній частині. Сам масив має в плані еліпсоїдальну форму з площею 25 км2, витягнутий на північний захід, відповідно до директивної орієнтації структур Братського синклінорію. Залягає він серед дислокованих гнейсів кам’яно-костоватської свити. Він відрізняється порівняльно-простою внутрішньою будовою, складений загалом одноманітними порфіробластичними гранітами, у тій, чи в іншій мірі із субпаралельно орієнтованими, переважно у північно-західному напрямку, порфіробластами мікрокліну. Жильна фація гранітів присутня, та має тут другорядне значення. Вона представлена жилоподібними тілами пегматоїдних гранітів та пегматитів, тонкими прожилками кварцу. Дуже рідко зустрічаються гранітізовані, інколи до тіньового стану, ксеноліти й останці піроксен-біотитових гнейсів та ендербитів, з розпливчастими невиразними – резорбованими контактами.
  Антонопольський масив у різній мірі зазнав впливу процесів розломоутворення. У межах родовища – цій вплив, однак, мінімальний.

 • Географічне положення

  Родовище знаходиться у Братському районі Миколаївської області, проміж сіл Антонополь та Кудрявцево, та поряд із селом Крива Пустош.
  Геоморфологічна позиція родовища обумовлена його розташуванням на прадавньому слабко-горбистому ерозійному плато, яке нахилене на південь та розсічене долиною р. Мертвовод, у якій воно й знаходиться, ярами та балками, переважно меридіонального напрямку. Борти долини річки – зазвичай круті, часто – скелясті. Шар алювіальних наносів – малопотужний.
  Площа родовища 35,296 га.

 • Географічні координати
 • Т.1 Т.2
  Пн.ш 47057’05’’ 47056’25’’
  Сх.д 31044’25’’ 31045’44’’
  • Гідрологічна характеристика кар’єра і місцевості, прилеглої безпосередньо до кар’єру

   Поряд з родовищем протікає притока Південного Бугу – річка Мертвовод, 5-10 м завширшки та глибиною 0,5-1, подекуди до 2 м. Єдиний водоносний горизонт пов’язаний із зонами трещінуватості у гранітах та має прямий гідродинамічний зв’язок з водами річки. Отже гідрогеологічна обстановка на родовищі повністю контролюється цією річкою.
   Найбільший (критичний, з урахуванням зливних вод) приплив води у майбутній кар’єр очікується тут у межах 2170 м3/добу.

  • Під’їзні шляхи до кар’єру, транспортні магістралі, під’їзні залізничні колії, наявність найближчих залізничних вузлів і вантажно-розвантажувальної техніки

   На території родовища існує мережа доріг з твердим покриттям та ґрунтових – повністю проїзних у сухі періоди року. Райцентр, смт. Братське, знаходиться у 13 км на південний захід. Найближча залізнична станція, Кавунне, у 50 км на південний захід. З нею та з райцентром родовище з’єднується шляхами переважно з твердим покриттям. Центром інфраструктури даного району є районний центр смт. Братське, через який прямують кілька шосейних доріг.

 • Група складності геологічної будови

  За умовами залягання та витриманості якості корисної копалини родовище відноситься до І групи (родовища простої геологічної будови).

 • Корисна копалина

  Представлена лейкократовими гранітами кіровоградського типу (переважаючий різновид) з жило- та лінзоподібними, розплавними виділеннями складної морфології, невеликими тілами пегматоїдних гранітів та пегматитів (вони віднесені до другого різновиду). Граніти першого із зазначених різновидів є, власне, основною корисною копалиною на родовищі. Вони мають яскраве забарвлення у червоних тонах: рожево-червоні, темно-червоні, до вишнево-червоних, сірувато-червоних. Характер забарвлення підпорядковується структурно-текстурним особливостям породи та їх варіаціям. Він змінюється від однорідного монотонного, до не чітко вираженого смугастого або струйчатого. Структурний візерунок породи може значно підсилюватися, в залежності від умов зовнішнього освітлення, виявляючи інколи вигляд спалахів густо-насиченого червоного полум’я у тонах останніх променів вечірньої зорі.
  Червоні кольори зумовлені мікрокліном, якій є основним мінералом, що складає породу, і який знаходиться у ній у кількості від 40 до 55 %. Він дає великі (у кілька сантиметрів) неправильно-ізометричної, інколи трохи витягнутої форми виділення. А також невеликі, до 1 см, зерна, світлішого забарвлення, з більш виразними кристалографічними формами, з проявом певних рис орієнтації, відповідно до тіньових текстур породи. Плагіоклаз у граніті представлений світло-сірими зернами, переважно середнього та високого олігоклазу, невеликі за розміром, в середньому 2-3 мм, інколи – до 1 см. Його у породі 20-25 %.
  Кварц знаходиться у формі зерен – зазвичай трохи витягнутої форми, розміром від 1-2 до 5 мм, має при тому темний, від сірого до темно-сірого, навіть до чорного, колір, та, таким чином, надає певні особливості неповторній кольоровій гамі поверхні самого граніту. Там, де у текстурі породи виявляється струйчатість, зерна кварцу збираються у скупчення з вираженою хвилясто-видовженою формою, що здебільшого й зумовлює особливий полум’яний облік текстури граніту даного родовища. Кварцу у породі – 25-35 %. Темнокольорні біотит, рогова обманка, піроксен, присутні у дрібних зернах в заниженій (для нормального граніту) кількості, до 1-2 %. Інколи їх взагалі нема. Однак на місті гранітизованих останців й ксенолітів гнейсів кількість їх може зростати, і переважати 5 %.
  Акцесорні, зазвичай це апатит, гранат, циркон, сфен, ільменіт, магнетит, гематит, присутні як одиничні дрібні зерна та, загалом, як і темнокольорні, участі у створенні зовнішнього обліку породи не приймають.
  За даними геологорозвідувальних робіт, граніти родовища чіткого малюнку не мають, та виявляють прояви орієнтованої текстури, яка, таким чином, ніяк не дратує око контрастним хаотичним нагромадженням різнокольорових фрагментів. За кольоровою насиченістю дані граніти віднесені до насиченої кольором категорії, здебільшого як монохромні, з гармонічним відхиленням від домінуючого тону. Порода добре сприймає полірування і, та саме у полірованому стані виявляє свою неповторність та привабливість найбільш виразно. Офіційно, дані граніти були визнані як декоративні та високодекоративні.
  Як зазначено, до другого різновиду, віднесені граніти додаткової – жильної фази, пегматоїдні та пегматити, а також пов’язані з ними кварцові прожилки. Вони мають цілком другорядне значення, вельми невеликі розміри та, до того ж, розповсюджені фрагментарно. Ці малі тіла переважно упорядковані у північно-західному напрямку, з падінням на південний захід під кутами 60о-80о, тож узгоджені з генеральними структурами району. Порода складена мікрокліном 40-70%, кварцом 20-50 %, олігоклазом 5-10%. У порівнянні із основними гранітами родовища, вони відрізняються значними варіаціями породоутворюючих мінералів та їх великими розмірами, інколи виразною гранофірової структурою. Розміри виділень кварцу та мікрокліну часто перевершують 5 та навіть 10 см. Ці виділення відзначаються неправильною, часом причудливою формою. Кварц має різні кольори, від світло-до темно-сірого, навіть чорного. Мікроклін варіює від блідо-рожевого до темно-червоного. Значно менші за розміром, зазвичай блідо-сірі зерна плагіоклазу. Темнокольорні практично відсутні. Зважаючи на дещо підвищену радіоактивність даної породи у її складі може бути збільшений вміст акцесорних: апатиту, циркону, моноциту.
  На родовищі виявлено 4 системи тріщин, з азимутами падіння, відповідно І – 180о, кут 80о; ІІ – 100о, кут 73о; ІІІ – 302о, з пологим кутом 6о; ІV – 230о, з кутом 80о. Перша з зазначених, найбільш чітка, відзначається прямолінійними, витриманими на кілька метрів тріщинами, часто залікованими тонкими прожилками пегматоїдного граніту або кварцу. Там, де розвинена трещінуватість цієї системи, відстань між окремими тріщинами й прожилками становить від 0,5 до 2,2 м. Значно менш відзначені ІІ та ІІІ системи, які характеризуються, там де вони розвинені, короткими менш чіткими тріщинами, при відстані проміж собою зазвичай не більш 1 м. Тріщини IV системи зустрічаються фрагментарно, лише подекуди, тож взагалі можуть не прийматися до уваги.
  Наявна у породі тріщинуватість, за своїм фрагментарним розповсюдженням та незначною густиною, дозволяє вилучати вельми великі блоки, до 2,5 м та, навіть більшого розміру, у т.ч. і для монументального будівництва.
  Прогнозується вихід блочної продукції у 45 %.

 • Обсяги затверджених запасів

  Запаси корисної копалини на родовищі не затверджені. Згідно з даними останньої (1997 р. завершення) розвідки, було підраховано на площі 35,296 га 11850,94 тис. м3 товарного граніту (С1+С2). З них за категорією С1 6948,14 тис. м3, С2 – 4902,8 тис. м3. Супутньою корисною копалиною на родовищі будуть граніти дезінтегровані, зачеплені вивітрюванням та відходи виробництва блочної продукції, усі які, без винятку, придатні для виготовлення буто-щебнистих матеріалів.

 • Обсяги запасів станом на 01.01.2018 р.

  За категорією С1 – 6948,14 тис. м3, С2 – 4902,8 тис. м3.

 • Потужність розкривних відкладів

  Потужність пухких відкладів змінюється від 0,2 м до 6-7 м і в середньому складає 4,13 м. Пухкий розкрив представлений грунтово-рослинним шаром (не перевищує 0,3 м), алювіальними пісками й супісками (0-2 м), корою вивітрювання (до 6-7 м, включаючи її нижню жорствяну частину та інтенсивно дезінтегровані граніти). Потужність скельного розкриву (сильно порушений вивітрюванням та дезагрегований граніт) змінюється від 0 м до 27 м, в середньому – 5,01 м. Вивітрювання найбільш глибоко, до 25-27 м занурюється по зонам трещінуватості.

 • Назва каменю – петрографічне, власне, торгове.

  Петрографічне – граніт;
  Власне – «граніт Кривопустошанського родовища»;
  Торгова марка – не зареєстровано

 • Фізико-механічні властивості
  Назва параметра Значення
  від – до
  Од.вим.
  Об’ємна маса 2.55 – 2.65 mt/m3
  Щільність 2.62 – 2.68 mt/m3
  Пористість 0.8 – 2.4 %
  Водопоглинання 0.04 – 0.2 %
  Межа міцності при стисканні  у повітряно-сухому стані 113 – 147 MPa
  Межа міцності при стисканні у водонасиченому стані 98 – 142 MPa
  Коефіцієнт зниження міцності після насичення водою
  Коефіцієнт розм’якшення 0.93 – 0.97
  Межа міцності при стисканні після 100 циклів заморожування 108 – 137 MPa
  Втрата міцності після 100-ти циклів заморожування
  Коефіцієнт морозостійкості 0.94 – 0.97
  Марка морозостійкості F – 100
  Стираємість g/cm2
  Сумарна питома активність природних радіонуклідів (граніти 1 кл, 71%) 295.1 Bq/kg
  Сумарна питома активність природних радіонуклідів (граніти 2 кл. 29 %) 412.5 Bq/kg
 • Мінеральний склад
Назва Граніти лейкократові Граніти пегматоїдні, пегматити
Мікроклін 40 – 55 40 – 70
Плагіоклаз 20 – 30 20 – 60
Кварц 20 – 25 5 – 10
Піроксен, амфібол, біотит 1 – 3 од.з.
Апатит, гранат, циркон, монацит та ін. од.з. од.з.
 • Хімічений склад
 • SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 CO2 H2O в.п.п.
  75.29 13.25 1.72 1.10 0.17 3.99 3.86 0.03 <0.03 0.03 0.27
 • Клас радіаційної безпеки (будівельне застосування)
 • На родовищі за класом радіаційної безпеки присутні 2 типи порід, по класам:
  1 клас – граніти головного різновиду (основна корисна копалина), питома активність – 295,1 Бк/кг. Їх понад 70 %. Для будь-якого використання, без обмежень;
  2 клас – пегматоїдні граніти та пегматити. Трищінуваті граніти лейкократові. Питома активність у середньому 412,5 Бк/кг. Таких було нараховано близька 29 %. Придатні до будь-яких видів промислового та дорожнього будівництва.

 • Опис застосовуваних технологічних схем
 • Парк машин і устаткування
 • Наявність підготовленого персоналу (постійний, вахтовий метод)
Родовище не розробляється