Луковецьке родовище

Луковецьке родовище

 • Луковецьке родовище анортозиту

   

 • Тоpгова назва:

  An – Lukovetske

 • Місцезнаходження

  Розташоване в 1,0 км на північний схід від с. Луковець Володарсько-Волинського району Житомирської області 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -cm-
КОЛІРНІ, ТЕКСТУРНІ, ТОНОВИ РІЗНОВИДИ
Lukovetske
An - Lukovetske
View More
 РОЗТАШУВАННЯ КАР’ЄРА НА КАРТІ
ОПИС, ПАРАМЕТРИ
 • Назва родовища

  Луковецьке родовище анортозиту.

 • Історія розвитку кар’єра

  Детально розвідане в 2001-2004 рр. ДП «Житомирбуррозвідка» на замовлення ПП «Моноліт», пізніше – МПП «Арго». Запаси родовища затверджено ДКЗ України (Протокол № 883 від 17.09.2004 р.). Родовище розробляється Малим приватним підприємством «Арго» у відповідності до Спеціального дозволу на користування надрами № 3845, виданого 06.06.2006 р. терміном до 06.06.2026 року.

 • Луковецьке родовище знаходиться в західній частині Володарсько-Волинського масиву основних порід Коростерського плутону. В його геологічній будові приймають участь мезопротерозойські породи габроанортозитової формації, перекриті їх корою вивітрювання і осадовими утвореннями четвертинного віку.
 • Географічне положення

  Розташоване в 1,0 км на північний схід від с. Луковець Володарсько-Волинського району Житомирської області на малоцінних землях СТОВ «Луковецьке» Кропивнянської сільської ради. Площа родовища – 4,20 га. У геоморфологічному відношенні район родовища належить до Житомирського Полісся, яке характеризується слабо розчленованим рельєфом з коливанням відміток поверхні від 209,0 до 212,7 м.

 • Географічні координати
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7
Пн.ш 50044’48’’  50044’50’’  50044’56’’  50044’56’’ 50044’52’’  50044’50’’ 50044’48’’
Сх.д  28026’54’’ 28026’51’’ 28026’48’’ 28026’59’’ 28026’02’’ 28026’57’’ 28026’56’’
 • Гідрологічна характеристика кар’єра і місцевості, прилеглої безпосередньо до кар’єру

  Гідрогеологічні умови родовища прості. В обводнені кар’єру приймають участь водоносні горизонти четвертинних відкладів та тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію. Очікуваний приплив води до кар’єру на кінцеву стадію розробки родовища складатиме 21,25 м3 на добу.

 • Під’їзні шляхи до кар’єру, транспортні магістралі, під’їзні залізничні колії, наявність найближчих залізничних вузлів і вантажно-розвантажувальної техніки

  Найближчим населеним пунктом до родовища є с. Луковець (1,0 км на ПдЗх). Із залізничною станцією Нова Борова родовище пов’язане автомобільною дорогою (17 км на ПдСх).

 • Група складності геологічної будови

  За умовами залягання та витриманості якості корисної копалини родовище відноситься до 2 групи (родовища складної геологічної будови).

 • Корисна копалина

  Корисною копалиною родовища є незмінений процесами вивітрювання анортозит. Макроскопично це сіра з зеленуватим відтінком порода, переважно крупнозернистої структури, масивної текстури, у при поверхневій частині слабо тріщинувата. У декоративному відношенні анортозит родовища представлений одним хроматичним типом і в полірованій фактурі характеризується світло-зеленим, місцями до зеленого, кольором основного фону, який складає близько 50-60% поверхні, і чорними, рожевими та темно-сірими включеннями. При механічній обробці порода добре розпилюється, шліфується, полірується. Поверхня її приймає поліровку гарної якості, рівна, без віспин, з дзеркальним блиском, повністю відтворює колір та малюнок природного каменю. За декоративними властивостями відносяться до ІІ класу.
  Вихід блоків з гірничої маси складає 33,4%.

 • Обсяги затверджених запасів

  В+С1 = 888,8 тис.м3, у т.ч. за категоріями В – 366,7 тис. м3, С1 – 522,1 тис.м3.

 • Обсяг запасів станом на 01.01.2018 р.

  В+С1 = 878,806 тис.м3, у т.ч. за категоріями В – 356,926 тис. м3, С1 – 521,88 тис.м3.

 • Потужність розкривних відкладів

  До пухких розкривних порід віднесено грунтово-рослинний шар, супіски водно-льодовикового походження та слабо каолінизована кора вивітрювання материнських порід, середня потужність яких не перевищує 3,0 м. Вивітрілий тріщинуватий анортозит для виробництва блоків не придатний і віднесений до скельного розкриву. Потужність цієї зони коливається від 0,0 до 1,7 м і в середньому складає 0,7 м. Сумарна середня потужність розкривних порід на родовищі складає 3,4 м.

 • Назва каменю – петрографічне, власне, торгове.

  Петрографічне – анортозит;
  Власне – «анортозит Луковецького родовища»;
  Торгова марка – не зареєстровано

 • Фізико-механічні властивості
Назва параметра Значення від-до (середня) Од.вим.
Середня густина 2,67-2,93 t/m3
Дійсна густина 2,70-2,95 t/m3
Пористість 0,67-1,27 %
Водопоглинання 0,04-0,16 %
Межа міцності при стисканні у повітряно-сухому стані 160-200 MPa>
Межа міцності при стисканні у водонасиченому стані 144-188 MPa
Коефіцієнт зниження міцності в водонасиченому стані 0,86-0,98
Межа міцності після 50 циклів заморожування 129-154 MPa
Стиранність 0,50-0,55 g/cm2
Марка за морозостійкістю F-50
Сумарна питома активність природних радіонуклідів 33-42 Bq/kg
 • Мінеральний склад
Назва Значення %
Плагіоклаз 85-98
Гіперстен 1
Піроксен моноклінний 1-9
Олівін 0-3
Ільменіт 1-3
Апатит <1
 
 • Хімічений склад
SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 P2O5 в.п.п. H2O
53,8 21,22 1,34 5,23 0,99 9,76 2,21 0,84 3,50 0,02 0,05 0,71 0,41
 
 
 • Клас радіаційної безпеки (будівельне застосування) 1 клас.

  Всі види будівництва без обмежень. Сумарна питома активність природних радіонуклідів коливається від 33 до 42 Бк/кг.

 • Опис застосовуваних технологічних схем
 • Парк машин і устаткування
 • Наявність підготовленого персоналу (постійний, вахтовий метод)
 • Власник ліцензії на розробку родовища

Мале приватне підприємство «Арго»
Спеціальний дозвіл №3845 від 06.06.2006 р.
11653, Житомирська обл., Малинський р-н, с. Забране
Директор – Ігіна Світлана Олексіївна
Тел/факс +38 (04133) 68529;
+38 (067) 125 2153
E-mail: green-stone@ukr.net

Панорама кар’эра
Луковецький кар'єр (09.20219)