Рудный фосфат

Фосфатна сировина

Мінеральні ресурси фосфатної сировини України представлені родовищами апатиту і фосфоритів. Апатит. Промислові змісту апатиту виявлені в зв'язку з формацією ультраосновних лужних порід і карбонатитов (НОВОПОЛТАВСЬКИЙ фосфор-редкометалльние родовище і ряд рудопроявлений) і формацією габро-анортозитів (Стремигородське, Торчинське, Федоровсое і ряд інших фосфор-титанових родовищ). НОВОПОЛТАВСЬКИЙ фосфор-рідкіснометалеве родовище в Запорізькій області. Рудна мінералізація представлена ​​танталоніобатамі, цирконом, флюоритом і апетитом. Корінні апатитові руди - ресурси 30.3 млн. Т Р2О5 при його вмісті 4.76-4.82%, корінні комплексні руди (фосфор, тантал, ніобій, флюорит) - ресурси16.7 млн. ТР2О5 при його вмісті 4.23-4.72%, апатитові руди кори вивітрювання - 6.7 млн. тР2О5прі його утриманні 10.25-10.65%. Родовище підготовлено до експлуатації. Стремигородське фосфор-титанове родовище в Житомирській області. Запаси корінних порід 31.6 млн т Р2О5 при його вмісті 2.74%, кори вивітрювання 0.19 млн. Т Р2О5 при його вмісті 0.66% .Месторожденіе підготовлено до експлуатації. Торчінскоефосфор-титанове родовище в Житомирській області.Запасикори вивітрювання 0.7 млн. Т Р2О5 при його вмісті 0.33% .Месторожденіе підготовлено до експлуатації. Фосфорити. Найбільш вивченими родовищами фосфоритів явлются Осоковское, Ратнівському і Жванський. Осоковское родовище в Донецькій області. Потужність розкривних порід від 5 до 68 м. Потужність пласта з фосфорітамі від 1 до 14 м. Запаси Р2О5 - 5.6 млн. Тпрі його утриманні 5.06% .Месторожденіе підготовлено до експлуатації. Ратнівського родовище у Волинській області містить 14 фосфоритоносная горизонтів. Загальні запасиР2О5 -9.5 млн. Т. Виділено ділянку з потужністю розкривних порід до 5 м, продуктивного горизонту 5.1 м, з запасами Р2О5 - 0.17 млн. Т при його вмісті 7.6-12.1% .Месторожденіе підготовлено до експлуатації. Жванський родовище у Вінницькій області. Потужність продуктивного горизонту 0.3-4.8 м при содержанііР2О53-10%.

Важливе

Сторінка в розробці

Карта родовищ