Скандий

Скандій

Україна має значні ресурсними можливостями по скандію, зосередженими, в основному, в геологічних комплексах Українського щита. За масштабами і різноманітності концентрацій скандію Український щит представляє провідну (ресурсну, металлогенические, геохімічну) скадіевоносную провінцію світу. За наявними даними тут можуть бути виявлені великі та унікальні позапасам родовища. Концентрації цього елемента зосереджені в корінних породах і рудах, де скандій входить до складу піроксенів, амфібол, ільменіту, титаномагнетиту та ін .; в залізистих боксити; в корі вивітрювання%; розсипних ільменітових, ільменіт-цирконієвих родовищах. Запаси скандію оцінені в 4 комплексних родовищах: Жовторіченського (уран-ванадій-скандієві метасоматіти), Стремигородського і Торчинському (корінні апатит-титаномагнетит-ільменітові руди і кори вивітрювання) і Злобічском розсипному родовищі ільменіту. Значні ресурси скандію зосереджені в розсипних ільменітових і рутил-циркон-ільменітових родовищах Волинського і Правобережного районів. Всі родовища скандію і перспективні його рудопроявления є комплексними (Ti, Fe, U, V, Zr, TR і ін.), З яких скандій може вилучатись як попутний, або як головний компонент. Змісту скандію в внадій-скандієвих метасоматитах досягає 130 г / т, в в ванадій-скандієвих рудах - 0.016%, в скандій-цирконій-рідкісноземельних рудах - 0.023%, в альбіт-карбонатних метасоматитах (змішані руди) - 0.021%

Важливе

Сторінка в розробці

Карта родовищ