Юр'ївське родовище

Юр’ївське родовище

 • Юр’ївське родовище гранитів

 

 • Тоpгова назва:

GR16 – DMITRIT

 • Місцезнаходження

Миколаївська обл.
Братський р-н
с. Юр’ївка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -cm-
КОЛІРНІ, ТЕКСТУРНІ, ТОНОВИ РІЗНОВИДИ
Yurivske
Gr16 - DMITRIT
View More
 РОЗТАШУВАННЯ КАР’ЄРА НА КАРТІ
ОПИС, ПАРАМЕТРИ
 • Назва родовища (відповідно до Протоколу ДКЗ)

  Юр’ївське родовище граніту (ділянки Кам’янці та Лісове).

 • Історія розвитку кар’єра

  Детальну розвідку Юр’ївського родовища виконано в 1994-1995 роках загоном неруднї сировини Миколаївської гідрогеологічної партії ДГП “Причорноморгеологія” у відповідності до технічного завдання Приватного малого підприємства “Інтервал” за договором. На проведення детальної розвідки було оформлено Спеціальні дозволи (Ліцензії) на користування надрами від 29.09.1994 р. №354 та №355. Фінансування робіт здійснювало ПМП “Інтервал”. Метою розвідки явилося визначення придатності гранітів Юр’ївскього родовища в якості сировини для виробництва облицювальних виробів та виявлення на кожній з двох ділянок не менше 1.0 млн.м3 блочних гранітів з річною потужністю кар’єру по гірничій масі не менше 30 тис.м3.
  Запаси родовища затверджені ДКЗ України (Протокол № 378 від 25.04.1996 р.).
  Родовище розробляється з 1997 року Приватним проектно-будівельним малим підприємством “Інтервал” (до 2010 р. – Приватне мале підприємство “Інтервал”) у відповідності до Спеціального дозволу на користування надрами № 953 від 07.07.1997 року терміном дії до 07.07.2017 року. Зареєстровано Заяву на продовження Спеціального дозволу.

 • В геолого-структурному відношенні Юр’ївське родовище приурочене до півленного схилу Українського щита, де кристалічні породи залягають на відносно невеликих глибинах (до 100 м) або виходять на денну поверхню по долинам рік і балок. Кристалічні породи представлені метаморфічними, ультраметаморфічними та інтрузивними утвореннями нижнього протерозою, до якого відносяться різні гнейси кам’яно-костоватської світи інгуло-інгулецької серії та гранітоїди багатофазного новоукраїнського комплексу. Найбільше розповсюдження на площі району робіт мають породи другої фази комплексу, представлені біотит-гіперстен-гранатовими та біотит-гранатовими гранітами с добре вираженою трахітоїдною структурою, обумовленою субпаралельним орієнтуванням вкраплеників калішпату. Цей різновид гранітів є основною корисною копалиною в межах ділянки Кам’янці та, частково, в західній частині ділянки Лісове. До третьої фази новоукраїнського комплексу відносяться жильні та лінзоподібні тіла середньо-дрібнозернистих гранітів, апліт-пегматоїдних гранітів. Ці утворення зустрічаються в крайових частинах масиву та пов’язані з розломними структурами. Середньо-дрібнозернисті граніти третьої фази складають частину ділянки Лісове.
  Родовище знаходиться в смузі, обмеженій двома потужними зонами розломів, які є двома гілками (західною та східною) регіональної Звенігородсько-Анновської розломної структури.
 • Географічне положення

  Юр’ївське родовище розташоване в 3 км на захід-північний захід від с.Юр’ївка Братського району Миколаївської області на неорних, кам’янистих землях. Родовище складається з двох ділянок: Лісове, розташованій в 0.5 км на ПнЗх від с. Лісове на правому березі р. Костоватій, та Кам’янці, в 2.5 км на південь від ділянки Лісове, розташованій на лівому березі р.Костоватій. Районний центр Братське знаходиться в 20 км на південь від родовища, в 1,5 км на захід від нього проходить асфальтована дорога Вознесенськ-Братське-Помошна. Найближча залізнична станція Людмилівка знаходиться в 20 км на ПнЗх від родовища. Площа родовища – 6,53 га, у т.ч. ділянка Кам’янці – 3,13 га, ділянка Лісове – 3,40 га.

 • Географічні координати
Ділянка Кам’янці
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5
Пн.ш 47059’42’’ 47059’42’’ 47059’39’’ 47059’34’’ 47059’38’’’
Сх.д 31038’34’’ 31038’40’’ 31038’47’’ 31038’46’’ 31038’39’’
Ділянка Лісове
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4
Пн.ш 48000’33’’ 48000’39’’ 48000’38’’ 48000’33’’
Сх.д 31038’27’’ 31038’33’’ 31038’40’’ 31038’40’’
 • Гідрологічна характеристика кар’єра і місцевості, прилеглої безпосередньо до кар’єру

  В межах родовища водоносний горизонт, приурочений до зони тріщинуватих кристалічних порід на розвідану глибину 20-35 м не розкритий. Найближчим поверхневим водотоком в районі родовища є р.Костовата, яка віддалена від ділянок родовища на 150-200 м. Русло її неглибоке – 0,3-0,5м, ширина її 1,5-2,0 м, заплава нечітко виражена, берега круті, часто скелясті. Очікуваний водоприплив в проектовані кар’єри можливий тільки за рахунок зливових і талих вод.

 • Під’їзні шляхи до кар’єру, транспортні магістралі, під’їзні залізничні колії, наявність найближчих залізничних вузлів і вантажно-розвантажувальної техніки

  Найближчий населений пункт до родовища – с. Лісове (0.5 км на ПдСх). Найближча залізнична станція Людмилівка знаходиться в 20 км на ПнЗх від родовища. Районний центр Братське знаходиться в 20 км на південь від родовища. В 1,5 км на захід від нього проходить асфальтована дорога Вознесенськ-Братське-Помошна.

 • Група складності геологічної будови

  За своєю геологічною будовою ділянки Кам’янці і Лісове відрізняються одна від одної. Ділянка Кам’янці складена крупнозернистими порфіроподібними гранітами, однорідної будови. За умовами залягання та витриманості якості корисної копалини ділянка Кам’янці відноситься до 1 групи (родовища простої геологічної будови).
  Ділянка Лісове приурочена до крайової частини гранітоїдного масиву і представлена пласто- і лінзоподібними крутопадаючими тілами (покладами) гранітів різного складу і структури. За умовами залягання та витриманості якості корисної копалини ділянка Лісове відноситься до 2 групи (родовища складної геологічної будови).
  Роботи з розробки родовища проводяться тільки на ділянці Кам’янці.

 • Корисна копалина

  Корисною копалиною на ділянці Кам’янці є граніт крупнозернистий, від рожево-сірого до сірувато-рожевого, порфіроподібний, слабо трахітоїдний. За декоративними властивостями граніти належать до II класу. Фактура каменю може бути: полірованою, шліфованою, рифленою, борознистою, термоструминною, бучардованою, але найбільш прийнятною є полірована.
  В межах ділянки Лісове корисна копалина представлена чотирма різновидами гранітів: граніти сірувато-рожеві, середньо-крупнозернисті, порфіроподібні (аналогічні тим, що розповсюджені на ділянці Кам’янці); граніти рожеві, середньозернисті, лейкократові; граніти сірі, світло-сірі, середньозернисті; ендербіти чорні, темно-сірі, дрібнозернисті. За своїми декоративними властивостями граніти ділянки відносяться до середньонасичених м’яким кольоровим фоном з монохромним поєднанням кольорів з домінуючим однорідним тоном, середнього ступеню полірування, другої категорії декоративності, а окремі зразки ендербітів чорного кольору навіть до першої категорії декоративності.
  Середня потужність корисної копалини складає 22,0 м (ділянка Кам’янці) та 22,5 м (ділянка Лісове).
  Вихід блоків за результатами експлуатації родовища – 30,00 %, в т.ч. I+II груп – 30,00%.

 • Обсяги затверджених запасів

  С1 – 559 тис. м3 (ділянка Кам’янці),
  С2 – 775 тис. м3 (ділянка Лісове).

 • Обсяг запасів станом на 01.01.2018 р.

  С1 – 533,9 тис. м3 (ділянка Кам’янці),
  С2 – 769,4 тис. м3 (ділянка Лісове).

 • Потужність розкривних відкладів

  Потужність розкривних порід на ділянці Кам’янці коливається від 0,0 до 6,5 м, середня – 2,63 м, у т.ч. скельного розкриву – 0,70 м.
  На ділянці Лісове потужність розкривних порід коливається від 0,6 до 7,7 м, середня – 2,42 м, у т.ч. скельного розкриву – 0,34 м.

 • Назва каменю – петрографічне, власне, торгове.
  Граніт крупнозернистий, сірувато-рожевий, порфіроподібний, трахітоїдний Граніт рожевий, средньозернистий, лейкократовий Граніт сірий, світло-сірий, средньозернистий Граніт чорний,темно-сірий, дрібнозернистий
  Петрографічне – граніт Петрографічне – граніт Петрографічне – граніт Петрографічне – граніт
  Власне – «Граніт Юріївського родовища»; Не видобувався Не видобувався Не видобувався
  Торгова марка – «Dmytryt» (GR16) Торгову марку не зареєстровано Торгову марку не зареєстровано Торгову марку не зареєстровано
 • Фізико-механічні властивості


  Назва параметра Од.вим. Граніт порфіроподібний Граніт лейкократовий Граніт сірий, середньозернистий Ендербіт
  від до від до від до від до
  Об’ємна маса t/m3 2.63 2.72 2.62 2.65 2.63 2.72 2.69 2.74
  Щільність t/m3 2.66 2.74 2.64 2.67 2.65 2.74 2.72 2.76
  Пористість % 0.59 1.52 0.56 0.97 0.52 1.23 0.69 0.83
  Водопоглинення % 0.16 0.40 0.25 0.39 0.15 0.40 0.13 0.15
  Межа міцності при стисканні у повітряно-сухому стані MPa 112 133 115 125 116 127 129 140
  Межа міцності при стисканні у водонасиченому стані MPa 111 128 118 122 118 122 123 136
  Коефіцієнт розм’якшення 0.96 0.98 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97
  Межа міцності при стисканні після 100 циклів заморожування MPa 107 123 113 117 113 117 118 132
  Втрата міцності після 100-ти циклів заморожування %
  Коефіцієнт морозостійкості 0.96 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.98 0.98
  Марка морозостійкості
  Стиранність g/cm2
  Сумарна питома активність природних радіонуклідів Bq/kg 251 319 224 238 194 356 69 69
  • Мінеральний склад
   Назва Граніт порфіроподібний, % Граніт лейкократовий, % Граніт сірий, середньозернистий, % Ендербіт, %
   Мікроклін 50 – 60
   Плагіоклаз 15
   Кварц 20
   Біотит 5
   Інші 5 – 10
  • Хімічений склад
  SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 в.п.п.
  64,60-74,78 12,13-16,82 1,60-4,00 0,17-0,66 0,63-1,12 0,25-0,81 4,66-8,96 1,25-4,80 0,03-0,11 0,07-0,72
  • Клас радіаційної безпеки (будівельне застосування)
   1 клас.

   Всі види будівництва без обмежень.
   Сумарна питома активність природних радіонуклідів складає:
   По ділянці Кам’янці251-319 Бк/кг;
   По ділянці Лісове:
   – граніт порфіроподібний – 330-368 Бк/кг;
   – граніт сірувато-рожевий лейкократовий – 224-238 Бк/кг;
   – граніт сірий, середньозернистий – 194-356 Бк/кг;
   – ендербіт – 69 Бк/кг.

 • Опис застосовуваних технологічних схем
 • Парк машин і устаткування
 • Бурові машини, спеціальне обладнання, підйомні машини, транспорт
 • Наявність підготовленого персоналу (постійний, вахтовий метод)
 • Власник ліцензії на розробку родовища
 • Приватне проектно-будівельне мале підприємство “Інтервал”
  Спеціальний дозвіл № 953 від 07.07.1997 р.
  54001, м. Миколаїв, вулиця Спаська, будинок 53/1
  Директор Береза Дмитро Іванович
  Телефон/Факс: (+380512) 358811
  E-mail: